Galvenā

      SIA “Zvejnieku kompānija “Grifs”” izveidota 1993. gadā ar mērķi piedalīties zvejnieku kolhoza “Banga”, kurā uz zvejas kuģa “Grifs” tolaik strādāja uzņēmuma dibinātāji, privatizācijā un apņēmību uzsākt patstāvīgu uzņēmējdarbību. Aiz muguras jau bija divi gadi daļējas patstāvības īrējot kuģi no kopsaimniecības un diezgan nopietna cīņa par savām tiesībām uz “kumosu no privatizācijas pīrāga”.

      Uzņēmums auga un attīstījās, izveidojot vērā ņemamu kuģu remonta bāzi, palielinot zvejas floti un iegūstot kontroli pār ievērojamu Latvijas nozvejas kvotas Baltijas jūrā daļu, kas šobrīd sastāda mencām 10,8%, brētliņām 9%. Latvijas kvotas. Ir iegūta laba pieredze strādājot ar vietējiem Latvijas un citu Baltijas jūras valstu zivju pircējiem. Ņemot vērā ierobežotās zvejas iespējas, par ievērojamu attīstību zvejniecības nozarē runāt nav nopietni, tāpēc tālākā uzņēmuma attīstība ir saistīta ar kuģu remonta bāzes modernizēšanu, piedāvājot klientiem plašākus un kvalitatīvākus pakalpojumus kuģu remonta un metālapstrādes nozarē.