Par mums

Ar apņēmību uzsākt patstāvīgu uzņēmējdarbību un piedalīties zvejnieku kolhoza “Banga” privatizācijā topošie uzņēmuma dibinātāji diezgan nopietni cīnījās par savām tiesībām uz “kumosu no privatizācijas pīrāga” īrējot kuģi no kopsaimniecības. Rezultātā 1993. gadā bija izveidota SIA “Zvejnieku kompānija “Grifs””.

Uzņēmums auga un attīstījās, izveidojot vērā ņemamu kuģu remonta bāzi, palielinot zvejas floti un iegūstot kontroli pār ievērojamu Latvijas nozvejas kvotas Baltijas jūrā daļu, kas šobrīd sastāda mencām 10,8%, brētliņām 9%. Latvijas kvotas. Ir iegūta laba pieredze strādājot ar vietējiem Latvijas un citu Baltijas jūras valstu zivju pircējiem. Ņemot vērā ierobežotās zvejas iespējas, par ievērojamu attīstību zvejniecības nozarē runāt nav nopietni, tāpēc tālākā uzņēmuma attīstība ir saistīta ar kuģu remonta bāzes modernizēšanu, piedāvājot klientiem plašākus un kvalitatīvākus pakalpojumus kuģu remonta un metālapstrādes nozarē.

ES projekti